baner

Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne 

Zespół ds. zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prawnego oferuje:

 1. opinie prawne i ekspertyzy dotyczące wszystkich etapów postępowania w sprawie udzielenie zamówienia publicznego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP);
 2. specjalistyczne szkolenia, w szczególności:
  • Kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych,
  • Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • Kontrola udzielania zamówień publicznych,,
  • Zamówienia publiczne w UE,
  • Kompendium wiedzy o PPP,
  • Zasady wyboru partnera prywatnego w PPP i koncesji na roboty budowlane lub usługi,
  • Aspekty finansowe partnerstwa publiczno-prywatnego,
 3. pomoc prawną w praktycznych problemach udzielania zamówień publicznych i PPP, w szczególności dotyczącą:
  • opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • reprezentowania stron przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  • przygotowania postępowania ws. partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki