baner

PRAKTYKA 

Początek kancelarii to działalność indywidualnej kancelarii adwokackiej Mecenasa Andrzeja Olczaka w latach 1981 - 2001.
W tym okresie Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak stale współpracowała z kancelarią mec.A.Olczaka w charakterze eksperta.

Od 2003 r. Profesor M.Królikowska-Olczak prowadzi własną indywidualną kancelarię adwokacką jako adwokat. Dynamiczny rozwój zakresu usług spowodował, że do kancelarii dołączyła Dr Anna Górczyńska.

Obecnie kancelaria współpracuje także z Kancelarią Podatkową Prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego.

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki