baner

PARTNERZY I WSPÓŁPRACOWNICY

Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak

Adwokat. Kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Członek Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. 
Kierownik Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Gospodarczego i Marketingu, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwerystetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dr Anna Górczyńska

Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwerystetu Łódzkiego , Kierownik Podyplomowego Studium Fundusze Unii Europejskiej.

Specjalizuje się w szczególności w problematyce: polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego, polityce regionalnej UE i funduszach strukturalnych UE.

mgr Kamil Oskar Olczak

Asystent w Katedrze Prawa Finansowego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pracujący w Eurokancelarii w charakterze asystenta.

 

EUROKANCELARIA

Eurokancelaria opracowuje ekspertyzy i opinie oraz prowadzi sprawy z zakresu polskiego i europejskiego prawa gospodarczego, w szczególności:

 • prawa konkurencji
 • pomocy publicznej
 • zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego
 • prawa administracyjnego (e-administracja) i postępowania egzekucyjnego w administracji
 • gospodarki odpadami
 • prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii
 • ochrony danych osobowych
 • informatyzacji administracji
 • prawa medycznego
 • prawa farmaceutycznego
 • prawa żywnościowego
 • prawa usług pocztowych
 • prawa sportowego
 • wsparcia prawnego dla inwestora na rynkach zagranicznych
 • funduszy unijnych (pozyskiwanie oraz zarządzanie funduszami UE)
 • ochrony środowiska
 • arbitrażu i mediacji

Znamy biegle angielski, niemiecki, francuski, rosyjski.

NASZE EKSPERTYZY

Eurokancelaria przygotowała kilkadziesiąt ekspertyz naukowych m. in. dla Instytutu Nauk Prawnych PAN, Urzędu Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu do spraw Integracji Europejskiej, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Komitetu Badań Naukowych, Fundacji Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Ministerstwa Gospodarki, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kancelarii Sejmu, Biura Analiz Sejmowych, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Prezydenta  Miasta Łodzi, jednostek samorządu terytorialnego, jak również dla innych kancelarii adwokackich i radcowskich.

SZKOLENIA

Organizujemy specjalistyczne szkolenia:

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 TYS EURO A NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Jak prawidłowo przygotować regulację wewnętrzną udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro?

Jak prawidłowo przygotować i realizować plan udzielania zamówień publicznych?

Jak prawidłowo sporządzić roczne sprawozdanie do Prezesa UZP z udzielonych zamówień publicznych?

 

Szkolenie odbędzie się 13 grudnia 2016 r. w godz. 9:00-15:00 w siedzibie "Eurokancelarii" przy Placu Pokoju 3 w Łodzi.

 

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 10 uczestników. Istnieje możliwość organizacji szkolenia w terminie proponowanym przez uczestników lub w siedzibie zamawiającego.

 

Szkolenie_ZP.pdf

AKTUALNOŚCI

12 maja 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego miała miejsce inauguracja Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej, który został utworzony przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Prezesem sądu została prof. Maria Królikowska-Olczak, a jednym z arbitrów jest dr Anna Górczyńska. SAPC jest sądem polubownym, który stanowi tańszą i szybszą alternatywę dla sądownictwa powszechnego. SAPC rozstrzyga m. in. spory handlowe, sprawy gospodarcze, cywilne majątkowe. Więcej informacji, a także wzór zapisu na sąd polubowny można znaleźć na stronie internetowej: www.sapc.pl

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki