baner

dr Joanna Wyporska-Frankiewicz 

dr Joanna Wyporska-Frankiewicz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Równocześnie etatowy członek orzekający Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Autorka kilkunastu publikacji, w tym współautorka monografii pt „Samorząd terytorialny".

Ceniony i doświadczony wykładowca, prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa administracyjnego, administracyjnego postępowania egzekucyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego. Adresatami szkoleń są w szczególności pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.

Posiada biegłą znajomość języka niemieckiego.

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki