baner

mgr Mateusz Kamiński 

Mgr Mateusz Kamiński – ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia podyplomowe z prawa europejskiego. Obecnie kończy rozprawę doktorską poświeconą problematyce elektronicznej administracji.

Wykładowca i autor publikacji na temat ochrony danych osobowych i informatyzacji. Współautor książek: „Informatyzacja podmiotów publicznych w pytaniach i odpowiedziach", „Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz", „ePUAP w praktyce", „Ochrona osobowych danych medycznych w gabinecie lekarskim".

Doświadczony trener w szczególności w zakresie problematyki informatyzacji administracji
i służby zdrowia oraz ochrony danych osobowych.

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki