baner

Prof. dr hab. Lesław Góral 

Prof. dr hab. Lesław Góral – doktor habilitowany w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki prawa bankowego i prawa podatkowego. W swoich publikacjach podejmuje zagadnienia prawnoporównawcze z uwzględnieniem regulacji prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej.

Autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań m.in. „Prawo bankowe", „Polskie prawo bankowe" oraz współautorem „Komentarza do ustawy prawo bankowe".

Doświadczony i ceniony dydaktyk w szczególności w zakresie różnorodnych problemów związanych z prawem bankowym.

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki