baner

dr Jakub Rzymowski 

dr Jakub Rzymowski – doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Zakład Prawa Medycznego). Ukończył również studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Łódzkim Wykłada podstawy prawne administracji elektronicznej. Autor publikacji na temat informatyzacji administracji i ochrony zdrowia oraz danych osobowych. Współautor książek: „Informatyzacja podmiotów publicznych w pytaniach i odpowiedziach", „Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz", „ePUAP w praktyce, „Ochrona osobowych danych medycznych w gabinecie lekarskim".

Doświadczony trener prowadzący szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji.

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki