baner

dr Monika Zielińska 

dr Monika Zielińska – adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie rozprawy pt.: „Polityka świadczenia usług pocztowych w prawie Unii Europejskiej".

Ukończyła także Studia Podyplomowe „Rynek Nieruchomości" (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) oraz Studium Podyplomowe „Fundusze Unii Europejskiej" (Wydział Prawa i Administracji UŁ).

Laureatka konkursu projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - grant na realizację promotorskiego projektu badawczego pt. „Świadczenie usług pocztowych w świetle prawa wspólnotowego". W ramach grantu odbyła m.in. konsultacje naukowe na Uniwersytecie w Zurychu, w Parlamencie Europejskim, w Bundesnetzagentur (Bonn) oraz w Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (Bad Honnef).

Autorka różnorodnych publikacji naukowych z dziedziny prawa konkurencji m.in. monografii „Prawo pocztowe Unii Europejskiej".

Oprócz zagadnień prawnych, zainteresowania zawodowe koncentruje na rozwijaniu kompetencji szkoleniowych/dydaktycznych. Ukończyła w tym zakresie 2-letnie podyplomowe studia: Terapia i Trening Grupowy, kierunek: Trener Grupowy (Uniwersytet Warszawski) oraz roczne studia: Metody rozwoju kompetencji społecznych. Coaching, Mentoring, Konsulting Personalny (UŁ). Uzyskała również certyfikat potwierdzający posiadanie kompetencji w zakresie coachingu.

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki