baner

dr Michał Krzykowski 

dr Michał Krzykowski – adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunki Międzynarodowe na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu „Europejskiego Prawa Gospodarczego i Marketingu" i „Funduszy Unii Europejskiej" (WPiA, UŁ) oraz „Nowoczesnej elektroenergetyki" (Politechnika Łódzka). Autor publikacji dotyczących polskiego i unijnego prawa energetycznego.

Specjalizuje się w prawie konkurencji i w prawie energetycznym. Doradza przedsiębiorstwom energetycznym, w szczególności w toku postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Konkurencji i Konsumentów.

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki