baner

mgr Agata Wróbel 

mgr Agata Wróbel – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Uzyskała również tytuł Master II Professional - specjalność « Juriste européen » (Université de François Rabelais à Tours, Faculté de droit). Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego.

Główny obszar zainteresowań obejmuje ochronę produktów regionalnych i tradycyjnych, marketing wyrobów regionalnych, ekonomiczną analizę instrumentów ochrony produktów regionalnych, jak również wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i nowe założenia Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020.

Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu ochrony i promocji produktów regionalnych, prawa żywnościowego, funduszy strukturalnych UE oraz prawa konsumenckiego.

Posiada biegłą znajomość angielskiego i francuskiego oraz dobrą języka włoskiego.

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki