baner

Mgr Kamil Oskar Olczak 

Mgr Kamil Oskar Olczak, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował również we Francji, pogłębiając wiedzę z zakresu prawa finansowego oraz prawa europejskiego. Asystent w Katedrze Prawa Finansowego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Specjalizuje się w prawie finansowym oraz w prawie gospodarczym, w tym w prawie energetycznym, prawie odnawialnych źródeł energii. 

 

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki