baner

Dr Anna Górczyńska 

Dr Anna Górczyńska, adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Uczestniczyła w stypendiach na uniwersytetach w Niemczech (Münster, Giessen, Bonn) oraz w Bundestagu. Odbyła również staże w instytucjach lobbingowych w Brukseli. Uzyskała tytuł doktora nauk prawnych przedkładając rozprawę dotyczącą zamówień publicznych w prawie wspólnotowym. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą partnerstwa publiczno-prywatnego.

Prowadzi wykłady dotyczące zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy strukturalnych UE, zarządzania projektami UE oraz europejskiego prawa gospodarczego. Wykładała również na uniwersytetach w Niemczech (Universitat Giessen, Freie Universitat Berlin). Uczestniczyła jako prelegent w wielu międzynarodowych konferencjach m.in. w Danii (Public Procurement Global Revolution V, Kopenhaga), Chinach (International Public Procurement Forum, Pekin) i Wielkiej Brytanii (Public Procurement Global Revolution VI, Nottingham).

Jest również doświadczonym trenerem prowadzącym liczne szkolenia dotyczące różnych praktycznych aspektów zamówień publicznych. Adresatami szkoleń są zarówno zamawiający, jak i wykonawcy.

Autorka publikacji w językach polskim, angielskim i niemieckim poświęconych problematyce zamówień publicznych, partnerstwu publiczno-prywatnemu, prawu konkurencji oraz funduszom unijnym. Autorka ekspertyz i opinii prawnych, w szczególności z dziedziny zamówień publicznych.

Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych oraz w zakresie zarządzania projektami unijnymi.

Obecnie dr Górczyńska jest ekspertem Rządowego Centrum Legislacji, członkiem Rady Programowej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 oraz sygnatariuszem listu intencyjnego ws powołania zespołu prawno-ekonomicznego ds. PPP.

Posiada biegłą znajomość angielskiego i niemieckiego oraz dobrą rosyjskiego, francuskiego i włoskiego.

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki