baner

Organizacja konferencji i seminariów 

Eurokancelaria organizuje również konferencje i seminaria na terenie Łodzi i całej Polski.

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki