baner

Ochrona danych osobowych 

Zespół ds. ochrony danych osobowych oferuje:

 1. opinie prawne i ekspertyzy dotyczące różnorodnych aspektów ochrony danych osobowych np. przetwarzania, udostępniania i powierzania przetwarzania danych osobowych
 2. specjalistyczne szkolenia, w szczególności:
  • Ochrona danych osobowych w podmiocie publicznym,
  • Ochrona osobowych danych medycznych w podmiocie leczniczym,
  • Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie,
  • Ochrona danych osobowych w bankowości,
  • Ochrona danych osobowych w szkolnictwie,
  • Przetwarzanie wrażliwych danych osobowych pracownika przez pracodawcę,
  • Kontrola Generalnej Inspekcji Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 3. pomoc prawną w praktycznych problemach związanych z ochroną danych osobowych,
  • w szczególności dotyczącą:
  • opracowania dokumentacji ochrony danych osobowych w instytucji publicznej/przedsiębiorstwie,
  • opracowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wraz ze stosownymi zarządzeniami administratora danych osobowych,
  • prowadzenia analizy przetwarzania danych osobowych w podmiocie (tzw audyt ochrony danych osobowych),
  • przygotowania do kontroli GIODO i pomocy prawnej w trakcie i po przeprowadzonej kontroli GIODO.
 4. pomoc prawną w sytuacji kontroli GIODO:
  • Eurokancelaria oferuje ekspresową pomoc prawną nawet na 3 dni przed kontrolą GIODO. Nasi eksperci mogą uczestniczyć w kontroli, reprezentować przedsiębiorstwo przed GIODO, pomóc we wdrażaniu zaleceń pokontrolnych i usuwaniu ewentualnych uchybień.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki