baner

Prawo pomocy publicznej 

Zespół ds. pomocy publicznej oferuje:

  1. opinie prawne i ekspertyzy dotyczące klasyfikacji danego środka jako pomocy państwa oraz oceny czy dana pomoc jest zakazana, dozwolona czy dopuszczalna. Zajmujemy się pomocą regionalną, sektorową, horyzontalną, w tym pomocą na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, pomocą na rzecz ochrony środowiska, pomocą na restrukturyzację i rozwój, pomocą de minimis.
  2. szkolenia dotyczące wszystkich rodzajów pomocy publicznej.
  3. pomoc prawną, w szczególności w zakresie działań, które należy podejmować, aby uniknąć konieczności zwrotu uzyskanej przez przedsiębiorstwo pomocy publicznej oraz w zakresie wymagań administracji publicznej dotyczących pomocy publicznej. Zajmujemy się również pomocą publiczną w projektach finansowanych z funduszy UE.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki