baner

Prawo żywnościowe 

Zespół ds. prawa żywnościowego oferuje:

 1. opinie prawne i ekspertyzy dotyczące m.in. spełniania wymogów udzielania prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, legalności reklamy żywności, ochrony środowiska w działalności rolniczej;
 2. specjalistyczne szkolenia, w szczególności:
  • Ochrona i promocja produktów regionalnych i tradycyjnych
  • Epidemiologiczne, weterynaryjne i sanitarne wymogi w zakresie produkcji żywności,
  • Marginalna, lokalna, ograniczona i bezpośrednia sprzedaż żywności oraz sprzedaż żywności przez internet,
  • Zasady znakowania żywności na podstawie Rozporządzenia 1169/2011,
  • Reklama produktów żywnościowych,
  • Rolnictwo ekologiczne,
  • Prawne aspekty prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego,
  • Organizmy genetycznie modyfikowane w rolnictwie.
 3. pomoc prawną w praktycznych problemach prawa żywnościowego, w szczególności dotyczącą:
  • podejmowania i prowadzenia działalności rolniczej,
  • dostosowania opakowań produktów do wymogów prawa żywnościowego,
  • funduszy europejskich na rzecz rolnictwa i produkcji żywności,
  • postępowań przed organami administracji publicznej z zakresu rolnictwa np. odwołania od decyzji ARiMR
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki