baner

Gospodarka odpadami 

Zespół ds. gospodarki odpadami:

 1. opinie prawne i ekspertyzy związane z różnorodnymi problemami dotyczącymi gospodarki odpadami np. wydawania prawidłowych decyzji administracyjnych, odwołaniami od decyzji administracyjnych, postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w dziedzinie gospodarki odpadami
 2. szkolenia, w szczególności:
  • Ochrona środowiska w Unii Europejskiej,
  • Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • Odpowiedzialność gmin w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,
  • Obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami,
  • Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych a gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • Gospodarowanie odpadami komunalnymi a postępowanie administracyjne,
  • Praktyczne aspekty stosowania ustawy o porządku i czystości w gminie.
 3. pomoc prawną, w szczególności dotyczącą:
  • wydawania prawidłowych decyzji administracyjnych,
  • kontroli decyzji administracyjnych przez organ II instancji oraz sąd administracyjny,
  • wydawania zaświadczeń,
  • problematyki skarg i wniosków,
  • administracyjnego postępowania wykonawczego (przebieg, tytuł wykonawczy, środki egzekucyjne),
  • przygotowywania odwołań od decyzji organów administracji publicznej,
  • przygotowania projektów finansowanych ze środków unijnych na rzecz gospodarki odpadami.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki