baner

Prawo energetyczne i odnawialne źródła energii 

Zespół ds. prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii oferuje:

 1. opinie prawne i ekspertyzy związane z różnorodnymi problemami polskiego i europejskiego prawa energetycznego,
 2. specjalistyczne szkolenia, w szczególności:
  • Najnowsze zmiany w prawie energetycznym,
  • Obowiązek dostępu do kluczowej infrastruktury energetycznej,
  • Przyłączenie do sieci energetycznej,
  • Uzyskiwanie koncesji w prawie energetycznym,
  • Obowiązek taryfowania w prawie energetycznym,
  • Rozstrzyganie sporów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki