baner

Obsługa inwestora na rynkach zagranicznych 

Oferujemy pomoc w odniesieniu do działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, w szczególności w zakresie oceny uwarunkowań prawnych podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej i innych państwach (np. w Chinach). Świadczymy również pomoc prawną dotyczącą ubiegania się o zagraniczne zamówienia publiczne.

Znamy biegle angielski, niemiecki, francuski i rosyjski.

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki