baner

Prawo usług pocztowych Polsce i w Unii Europejskiej 

Zespół ds. prawa usług pocztowych oferuje:

 1. opinie prawne i ekspertyzy dotyczące polskiego i europejskiego prawa pocztowego, w szczególności w zakresie prawa konkurencji w sektorze usług pocztowych,
 2. specjalistyczne szkolenia, w szczególności:
  • Prawo konkurencji w sektorze usług pocztowych,
  • Prawa i obowiązki operatorów w świetle ustawy Prawo pocztowe,
  • Prawne aspekty dostępu do infrastruktury pocztowej,
  • Logistyka w usługach pocztowych,
  • Zamówienia publiczne na usługi pocztowe.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki