baner

Informatyzacja administracji 

Zespół ds. informatyzacji administracji oferuje:

 1. opinie prawne i ekspertyzy dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania e-administracji;
 2. specjalistyczne szkolenia, w szczególności:
  • Informatyzacja administracji – obowiązki urzędów (E-Urząd – aspekty prawne, techniczne, organizacyjne),
  • Elektroniczny obieg dokumentów w urzędzie – aspekty prawne, techniczne, organizacyjne,
  • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją i elektroniczny obieg dokumentów w systemie tradycyjnym,
  • Instrukcja kancelaryjna w urzędzie,
  • Instrukcja kancelaryjna w urzędzie w dobie informatyzacji,
  • Ochrona danych osobowych w podmiocie publicznym,
  • Ochrona danych osobowych w systemie elektronicznego obiegu dokumentów,
  • Udostępnianie informacji publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej.
 3. pomoc prawną w praktycznych problemach związanych z e-administracją, w szczególności dotyczącą:
  • analizy przetwarzania danych osobowych w podmiocie (również w kontekście kontroli GIODO),
  • pomocy w zakresie przygotowania instrukcji kancelaryjnych i archiwalnych.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki