baner

Prawo farmaceutyczne 

Zespół ds. prawa farmaceutycznego i prawa medycznego oferuje:

 1. opinie prawne i ekspertyzy różnorodnych aspektów prawa farmaceutycznego i prawa medycznego, w szczególności w zakresie reklamy produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych, przetwarzania osobowych danych medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci tradycyjnej i elektronicznej;
 2. specjalistyczne szkolenia, w szczególności:
  • Uregulowania prawne w zakresie przekształceń w służbie zdrowia,
  • Reklama produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych,
  • Wykonywanie umowy o świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego. Jednorodne grupy pacjentów w praktyce,
  • Kontrola świadczeniodawcy przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),
  • Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego,
  • Dokumentacja medyczna,
  • Elektroniczna dokumentacja medyczna,
  • Ochrona osobowych danych medycznych w podmiocie leczniczym,
  • Zamówienia publiczne w sektorze medycznym.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki