baner

Prawo administracyjne 

Zespół ds. prawa administracyjnego oferuje:

 1. opinie prawne i ekspertyzy związane z różnorodnymi problemami funkcjonowania administracji w zakresie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz postępowania sądowo-administracyjnego
 2. szkolenia, w szczególności:
  • Postępowanie administracyjne,
  • Administracyjne postępowanie egzekucyjne,
  • Sądowa kontrola administracji,
  • Wydawanie decyzji administracyjnej w praktyce,
  • Doręczenia, wezwania, przeglądanie akt oraz metryka sprawy administracyjnej w praktyce,
  • Instrukcja kancelaryjna w urzędzie.
 3. pomoc prawną, w szczególności dotyczącą:
  • wydawania prawidłowych decyzji administracyjnych,
  • kontroli decyzji administracyjnych przez organ II instancji oraz sąd administracyjny,
  • wydawania zaświadczeń,
  • problematyki skarg i wniosków,
  • administracyjnego postępowania wykonawczego (przebieg, tytuł wykonawczy, środki egzekucyjne),
  • przygotowywania odwołań od decyzji organów administracji publicznej.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki