baner

Rynek nieruchomości 

Zespół ds. rynku nieruchomości oferuje:

 1. opinie i ekspertyzy prawne związane z różnorodnymi problemami rynku nieruchomości,
 2. specjalistyczne szkolenia, zgłoszone na ministerialną listę szkoleń doskonalących kwalifikacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości:
  • Cywilnoprawne aspekty obrotu nieruchomościami,
  • Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomościami,
  • Marketing na rynku nieruchomości,
  • oraz
  • Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym,
  • Szacowanie wartości nieruchomości w zamówieniach publicznych,
  • Umowa o roboty budowlane w praktyce
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki