baner

Prawo sportowe 

Przygotowujemy opinie prawne i ekspertyzy dotyczące m.in. funkcjonowania organizacji sportowych, prawa pracy dla sportowców, inwestycji w sporcie, dopingu oraz arbitrażu.

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki