baner

Prawo konkurencji 

Zespół ds. prawa konkurencji oferuje:

  1. opinie prawne i ekspertyzy związane z różnorodnymi problemami prawa konkurencji jak np. zmowa kartelowa, nadużywanie pozycji dominującej, kontrola koncentracji przedsiębiorstw, ochrona konkurencji i konsumenta, ubezpieczenia gospodarcze.
  2. szkolenia, w szczególności:
    • Prawo konkurencji,
    • Ochrona konkurencji i konsumenta,
    • Ubezpieczenia gospodarcze.
  3. pomoc prawną, w szczególności w zakresie reprezentowania stron przed UOKIK.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki