baner

Szkolenie z zakresu instrukcji kancelaryjnej 

Wykładowca: mgr Ewa Mianowska

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia i prawidłowego korzystania z instrukcji kancelaryjnej regulującej podstawy efektywnego obiegu dokumentów w instytucji/firmie.
Czas trwania szkolenia: 6 lub 8 lub 12 godzin

Program szkolenia:

 1. Podstawowe definicje i zagadnienia z zakresu instrukcji kancelaryjnej.
 2. Zasadnicze czynności kancelaryjne.
  • przyjmowanie i rozdział korespondencji
  • rejestracja i dekretacja pism
  • sposoby załatwiania spraw i ich akceptacja
  • wysyłanie korespondencji
 3. Systemy kancelaryjne.
 4. Opracowanie i wdrożenie instrukcji kancelaryjnej.
 5. Redagowanie pism urzędowych oraz konstrukcja i styl pisma urzędowego.
 6. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt w teorii i praktyce.
 7. Tworzenie teczki akt:
  • znak teczki, znak sprawy
  • spisy spraw, rejestry
  • ostateczne załatwienie sprawy
 8. 8. Archiwizowanie akt :
  • kategorie archiwalne
  • spisy zdawczo-odbiorcze
  • prawidłowe przekazywanie akt
  • czasokresy przechowywania akt
  • lokal/pomieszczenie archiwum zakładowego
  • udostępnianie dokumentacji

Umiejętności nabyte w wyniku szkolenia:

 1. Umiejętność obsługi dokumentacji w instytucjach administracji publicznej oraz firmach.
 2. Biegłość w posługiwaniu się Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 3. Umiejętność tworzenia własnych normatywów kancelaryjnych na potrzeby danej instytucji.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki