baner

Decyzja administracyjna w praktyce 

Zapraszamy na szkolenie, które odpowie na pytania:

  • Jak prawidłowo formułować poszczególne elementy decyzji administracyjnej i jakie jest ich znaczenie praktyczne?
  • Jak prawidłowo konstruować uzasadnienie decyzji, a w tym jak w praktyce wykorzystywać dorobek doktryny i orzecznictwa?
  • Jakie są konsekwencje uchybień w zakresie elementów decyzji administracyjnej?
  • Jakie znaczenie dla wydanej w sprawie decyzji ma złożenie odwołania, a następnie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego?
  • Jak przebiega kontrola decyzji dokonywana przez organ odwoławczy i sąd administracyjny?
  • Jakie najczęstsze błędy pojawiają się w procedurze wydawania decyzji administracyjnej i na co należy zwracać uwagę, aby ich unikać?

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących naszego szkolenia uzyskają Państwo wysyłając zapytanie na adres e-mail:sekretariat@eurokancelaria.info bądź dzwoniąc pod nr tel: 690 427 705

Miejsce szkolenia:

Łódź, pl. Pokoju 3

Termin szkolenia

Poniedziałek, 7 kwietnia 2014 r., w godz. 9.00 - 15.00

Uwaga: Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 10 uczestników. Istnieje możliwość organizacji szkolenia w terminie proponowanym przez uczestników.

Przedstawione szkolenia ma formę szkolenia otwartego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu zamkniętym (wewnętrznym) z tego zakresu, które może być organizowane w siedzibie Zamawiającego, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: sekretariat@eurokancelaria.info

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie drogą elektroniczną: sekretariat@eurokancelaria.info prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej.

Cena szkolenia

Cena wynosi 320 zł + VAT i zawiera koszty materiałów szkoleniowych, wyżywienie i certyfikat ukończenia szkolenia.

Uwaga:
usługi kształcenia zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych podlegają zwolnieniu z VAT

Prosimy o dokonanie przelewu na konto:
Kancelaria Adwokacka "Eurokancelaria" prof. Maria Królikowska-Olczak
Plac Pokoju 3, 90-227 Łódź
Nr r-ku: 26 1020 3352 0000 1002 0098 2421

Dokumenty do pobrania

Program szkolenia - PDF
Zgłoszenie uczestnictwa - PDF

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki