baner

Marketing bankowy - budowanie relacji z klientem 

Wykładowca: prof. dr hab. Tomasz Domański

Czas trwania szkolenia 6-8 godzin
Zakres tematyczny szkolenia:

  • Specyfika marketingu usług bankowych
  • Analiza oczekiwań klientów usług bankowych- badania marketingowe na rynku usług bankowych
  • Audyt zachowań klientów banków (segmentacja klientów)
  • Marketing mix na rynku usług bankowych
  • "Bench-marking" banków- źródła przewagi konkurencyjnej banku
  • Strategie komunikacji marketingowej na rynku usług bankowych
  • Strategie budowania marki banku- percepcja banku przez klientów.
  • Strategie komunikowania się z klientem (strategie skutecznej argumentacji oraz kontrargumentacji-umiejętność reagowania na obiekcje klienta)
  • Marketing relacji. Lojalność klientów. Budowanie trwałej relacji z klientem na rynku usług bankowych.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki