baner

Public relations w praktyce 

Wykładowca: prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj

Czas trwania szkolenia: 8 lub 12 godzin
Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Istota public relations - jego cele, adresaci i narzędzia działania, przewidywane efekty. Rola komunikacji w public relations.
  2. Podstawowe psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu na jednostki stosowane w public relations. Środki komunikowania - rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
  3. Media relations i jej podstawowe strategie. Sposoby przekazywania informacji i komunikatów prasowych. Zasady współpracy z mediami i najczęściej popełniane błędy.
  4. Konferencja prasowa, briefing i śniadanie prasowe. Zasady organizowania konferencji prasowych i najczęściej popełniane błędy.
  5. Przygotowanie przez uczestników szkolenia komunikatu prasowego i informacji prasowej - ćwiczenia praktyczne.
  6. Zasady zachowania PR-owskiego w sytuacji kryzysowej firmy/instytucji. Metody zachowań komunikacyjnych.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki