baner

Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, KPA, Ordynacji Podatkowej i Ustawy o Postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi 

Zapraszamy na szkolenie, które odpowie na pytania:

  • Jakie skutki zrodzi nowelizacja dla podmiotów publicznych, które udostępniły na ePUAP usługi niemożliwe do realizacji?
  • Czy udostępnienie elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP stanie się obowiązkiem każdego podmiotu publicznego?
  • Jak zmienią się zasady doręczenia środkami komunikacji elektronicznej pism w postępowaniach administracyjnych (ogólnych i podatkowych)?

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących naszego szkolenia uzyskają Państwo wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@eurokancelaria.info bądź dzwoniąc pod nr tel: 690 427 705.

Miejsce szkolenia:

Katowice, sala konferencyjna NOT

Termin szkolenia:

 14.05.2014 r., godzina 9.00-15.00

Uwaga: Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 10 uczestników. Istnieje możliwość organizacji szkolenia w terminie proponowanym przez uczestników.

Przedstawione szkolenia ma formę szkolenia otwartego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu zamkniętym (wewnętrznym) z tego zakresu, które może być organizowane w siedzibie Zamawiającego, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: sekretariat@eurokancelaria.info

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie drogą elektroniczną : sekretariat@eurokancelaria.info prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej.

Cena szkolenia

Cena wynosi 420 zł + VAT (czyli razem 493, 60 zł) i zawiera koszty materiałów szkoleniowych, wyżywienie i certyfikat ukończenia szkolenia.

Uwaga:
usługi kształcenia zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych podlegają zwolnieniu z VAT

Prosimy o dokonanie przelewu na konto:
Kancelaria Adwokacka "Eurokancelaria" prof. Maria Królikowska-Olczak
Plac Pokoju 3, 90-227 Łódź
Nr r-ku: 26 1020 3352 0000 1002 0098 2421

Dokumenty do pobrania

Program szkolenia - PDF
Zgłoszenie uczestnictwa - PDF

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki