baner

Ochrona i promocja regionalnych produktów rolno-spożywczych 

Wykładowca: mgr Agata Wróbel

Czas trwania szkolenia: 8 lub 12 godzin
Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Definicja produktu regionalnego, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne ochrony produktów regionalnych.
  2. Europejski system oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia i gwarantowanych tradycyjnych specjalności.
  3. Rejestracja produktów tradycyjnych i regionalnych.
  4. Krajowe systemy jakości żywności.
  5. Produkt regionalny jako narzędzie turystyki kulinarnej - na przykładzie francuskich szlaków wina, szlaku oscypkowego i innych.
  6. Fundusze europejskie na rzecz promocji produktu regionalnego i tradycyjnego - na przykładzie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oraz konkursu na markę regionalną.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki