baner

Cywilnoprawne aspekty obrotu nieruchomościami 

Wykładowca: dr Zbigniew Świderski

Czas trwania szkolenia: 8 godzin
Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Ochrona konsumenta w umowie o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
  2. Treść umowy przedwstępnej i skutki prawne jej naruszenia.
  3. Postacie umów zobowiązujących do przeniesienia własności i skutki ich naruszenia.
  4. Podstawy nieważności umowy zobowiązującej do przeniesienia własności i umowy przenoszącej własność.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki