baner

Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomościami 

Wykładowca: dr hab. Lesław Góral

Czas trwania szkolenia: 8 godzin
Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Zagadnienia wstępne dotyczące podatków
 2. Ogólna charakterystyka systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce
  • Podatek od nieruchomości, rolny i leśny jako elementy systemu opodatkowania nieruchomości
  • Charakterystyka podstawowych elementów konstrukcji podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
  • Cechy wspólne podatków obciążających nieruchomości
 3. Podstawowe problemy dotyczące opodatkowania gruntów, budynków i budowli podatkiem od nieruchomości
 4. Podstawowe problemy opodatkowania gruntów rolnych podatkiem rolnym oraz gruntów leśnych podatkiem leśnym
 5. Opodatkowanie obrotu nieruchomościami
  • Umowa sprzedaży i zamiany
  • Umowa darowizny i dożywocia
  • Inne sposoby nabycia nieruchomości
  • Najem
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki