baner

Elektroniczna dokumentacja medyczna 

Zapraszamy na szkolenie, które odpowie na pytania:

  • Jaki jest zakres obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej?
  • Czy Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł nie zawrzeć umowy z podmiotem leczniczym, który nie prowadzi dokumentacji w postaci elektronicznej?
  • Jakie dokumenty przygotować, by rozpocząć prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej?
  • Jak postępować w przypadkach, gdy z ustaw lub zarządzeń Prezesa NFZ wynika, iż dokument (zgodę, poświadczenie udzielenia świadczenia zdrowotnego) powinien podpisać pacjent po wejściu w życie ustawowego obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej?

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących naszego szkolenia uzyskają Państwo wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@eurokancelaria.info bądź dzwoniąc pod nr tel: 666 156 171.

Miejsce szkolenia: Łódź, pl. Pokoju 3

Termin szkolenia

Uwaga: Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 10 uczestników. Istnieje możliwość organizacji szkolenia w terminie proponowanym przez uczestników.

Przedstawione szkolenia ma formę szkolenia otwartego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu zamkniętym (wewnętrznym) z tego zakresu, które może być organizowane w siedzibie Zamawiającego, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: sekretariat@eurokancelaria.info

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie drogą elektroniczną : sekretariat@eurokancelaria.info prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej.

Cena szkolenia

Cena wynosi 320 zł + VAT i zawiera koszty materiałów szkoleniowych, wyżywienie i certyfikat ukończenia szkolenia.

Uwaga:
usługi kształcenia zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych podlegają zwolnieniu z VAT

Prosimy o dokonanie przelewu na konto:
Kancelaria Adwokacka "Eurokancelaria" prof. Maria Królikowska-Olczak
Plac Pokoju 3, 90-227 Łódź
Nr r-ku: 26 1020 3352 0000 1002 0098 2421

Dokumenty do pobrania:

Program szkolenia - PDF
Zgłoszenie uczestnictwa - PDF

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki