baner

Książki 

Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak

Książki:

  • Prawne problemy zarządzania działalnością gospodarczą prowadzoną przez kapitalistyczne podmioty gospodarcze w państwach socjalistycznych na przykładzie Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1990;
  • Monopol państwa i przedsięwzięcia publiczne, Instytut Europejski w Łodzi 1998 - redakcja naukowa;
  • Zgodność pomocy państwa przyznanej na cele restrukturyzacji przemysłu ze wspólnotowymi zasadami konkurencji ; Instytut Europejski w Łodzi na zlecenie Urzędu komitetu Integracji Europejskiej we współpracy z Fundacją Francja-Polska i Centre des Etudes Europeennes w Strasbourgu, Łódź 1998 - redakcja naukowa;
  • J. Rzymowski, M. Kamiński: Podpis elektroniczny, Łódź 2002 - Recenzja wydawnicza;
  • Studia z gospodarczego prawa Unii Europejskiej, stan obecny i perspektywy rozwoju, Zakamycze 2004 - redakcja naukowa;
  • Prawo europejskie w systemie polskiej gospodarki, Difin 2005 - redakcja naukowa;
  • Ustrój prawny przedsiębiorców, pod red. E. Kędry, A.Krasińskiej, Olsztyn 2006 - recenzja wydawnicza;
  • M. Sitek: Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007 - recenzja wydawnicza.
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki